Condicions de compra

1. Objecte

L'objecte de la web de JOIERIA RIERA és proporcionar l'accés de bona fe als serveis i la informació en ella facilitats.

R.M. JOIERS, S.L. és una companyia domiciliada al carrer Rbla. Sant Esteve 10, 08291 Ripollet Barcelona, ​​i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​al Tom 29490, Foli 50, Full B-152.568, inscripció 1 i proveïda de C.I.F. nº B61251849.

Les presents Condicions són aplicables a les modalitats de Compra On Line i Compra On Line Recollida en Botiga.

2. QUALITAT

JOIERIA RIERA pertany des de la seva fundació el 1971 al Gremi de Joieria i Rellotgeria de Barcelona i figura inscrita amb el núm 01277 al Col·legi Oficial de Joiers, Orfebres, Rellotgers i Gemmòlegs de Catalunya.

Els articles oferts a la web estan garantits per defectes de fabricació i tots els articles en joieria estan contrastats.

En els articles de joieria, les peces en or estan realitzades en or de 18 quirats (750 mil·lèsimes). Les peces en plata són en Plata de Llei (925 mil·lèsimes antial·lèrgic). Tots els articles porten incorporat el segell de contrast. Els metalls preciosos són exclusivament l'or, la plata i el platí que, per a la seva venda, solen barrejar-se amb altres metalls (aliatge). La paraula 'llei' en aquests objectes es refereix a la quantitat de metall preciós pur que entra en un aliatge. S'expressa en mil·lèsimes amb un nombre de tres dígits.

L'expressió 750 mil·lèsimes significa, que la joia porta 750 parts sobre 1000 de or pur i 250 d'altres metalls per fer l'aliatge i donar el color desitjat a l'or. Aquesta proporció correspon a l'or de 18 quirats, el que la llei obliga a comercialitzar.

La qualitat dels objectes fabricats amb metalls preciosos es garanteix amb els contrastos, que són marques que es realitzen a les joies amb un punxó. Tots els objectes de metalls preciosos que es comercialitzin, han de portar marcats dos contrastos: a) el contrast d'origen que identifica el fabricant o importador; ib) el contrast de garantia, que el marquen els Laboratoris oficials de Contrastació, i ens indica la classe de metall i la qualitat del mateix.

Els productes exposats a la pàgina web https://www.joieriariera.com són fotografies dels mateixos, i poden diferir de la realitat contrastada o d'altres fotos de productes (per qüestió de mida de píxels), és per això que s'avisa al consumidor, per tal que no doni lloc a confusions.

Tots els articles de les seves compres on line incorporen addicionalment un precinte de qualitat, seguretat i satisfacció.

3. GARANTIA

JOIERIA RIERA vetlla per la qualitat dels seus productes, joies i rellotges a través dels seus controls de qualitat, oferint-li les garanties previstes a la Llei.

Si és el cas, el client queda subjecte als termes i condicions especificats en les garanties dels proveïdors dels productes objecte de la compra a través d'JOIERIA RIERA. La garantia s'aplica sempre que el producte sigui utilitzat sota les condicions normals d'ús determinades pels proveïdors. JOIERIA RIERA no està obligat a indemnitzar l'usuari oa tercers per les conseqüències de l'ús del producte, ja siguin danys directes o indirectes, accidents soferts per persones, danys als béns aliens al producte, pèrdues de benefici o lucre cessant, danys que provinguin de un deteriorament o pèrdues del producte. Els productes queden fora de garantia si, un cop lliurats al client, han rebut alguna deterioració per fets externs o accidents.

El termini que disposa el client per notificar qualsevol incidència provocada per defectes de fabricació és de 2 mesos des que tingui coneixement de la mateixa.

Si la marca fabricant del producte adquirit comprova i corrobora l'existència d'un defecte de fabricació procedirà a la reparació o substitució de l'article. Sempre a elecció del client, quan sigui possible tècnicament i s'hagi notificat en els terminis establerts.

Casos que no s'acceptaran com a defectes de fabricació:

• Danys generals provocats per l'ús indegut o anormal del producte

• Cops i ratllades provocats per l'ús normal del producte

• Despreniments o trencaments de gemmes o altres elements aplicats.

• Taques o canvis de brillantor en metalls, gemmes o altres elements provocats per agents químics externs.

• lèrgies.

Casos específics per a productes de rellotgeria que queden exclosos de la garantia:

• Durada de la pila o bateria.

• Desgast per l'ús normal.

• Danys provocats per l'ús indegut del producte o per la seva falta de manteniment.

Qualsevol garantia quedarà anul·lada si el producte és manipulat per personal no autoritzat per a tal efecte pel fabricant.

 

4. COMANDES I LLIURAMENT

El preu és el que apareix indicat en tot moment al costat de cada producte i inclou l'IVA.

Les existències on line es limiten a una unitat per article i referència. Quan un producte no estigui disponible en stock no es permetrà afegir a la comanda o, si s'escau, s'indicarà en la pròpia pàgina. El client pot sol·licitar mitjançant els mitjans de contacte una data aproximada de reposició, així com una llista de productes de similars característiques.

Abans de finalitzar la seva comanda podrà escollir diferents talles en alguns models d'anells (incorpori la seva sol • licitud a l'apartat "Comentaris"), i el canvi de talles en la comanda podrà modificar el preu final del producte en alguns casos, ja que el venedor ofereix una talla concreta i no una altra. Podrà sol·licitar el gravat de peces de joieria o rellotgeria que ho permetin segons confirmació de comanda i previ acord d'aquest servei per part del venedor que se sumarà al preu publicat de l'esmentat producte. El fet que una peça hagi estat gravada, ja sigui de joieria o rellotgeria etc. anul·la el dret de devolució de l'esmentat producte.

Les comandes es realitzaran a través de la pàgina web, i només seran vinculants un cop s'hagi comprovat l'acceptació del pagament. Amb posterioritat a l'emissió de la comanda el client haurà de procedir al pagament del mateix per qualsevol de les possibilitats de forma de pagament de què disposi en aquell moment JOIERIA RIERA.

En compres superiors a 60 € les despeses d'enviament aniran a càrrec de JOIERIA RIERA.

Si l'import de la compra és superior a 1.000 € es requerirà que el client s'identifiqui amb una còpia del DNI o passaport en vigor.

JOIERIA RIERA reserva el seu dret a recuperar la propietat sobre el producte en cas d'impagament del preu. L'import màxim acceptat per un mateix comprador en tot cas serà de 3000 €, independentment del nombre de peces.

JOIERIA RIERA es reserva el dret a retornar l'import abonat i anul • lar la comanda davant irregularitats en el procés de compra o per raons de seguretat.

Després d'haver rebut el pagament corresponent a una comanda, JOIERIA RIERA procedirà a emetre i enviar la factura a l'adreça indicada pel client juntament amb la comanda.

Si la comanda no fos lliurat al destinatari per causa imputable a l'operador logístic, JOIERIA RIERA assumirà les despeses del primer reenviament. En cas d'absència del destinatari, es va deixar avís per concretar segunta i definitiva entrega sense càrrec addicional.

En cas que l'operador logístic no hagués pogut realitzar el lliurament per causa imputable al destinatari, JOIERIA RIERA no es farà càrrec del reenviament.

Abans de finalitzar el procés de compra podrà realitzar una estimació de les despeses d'enviament. Les despeses d'enviament variaran en funció de la destinació i import de la comanda.

El lloc de lliurament és el que indica el client en el formulari de compra. En el cas de realitzar la comanda en un dia no laborable, es considera que la comanda es realitza el proper dia laborable. En qualsevol cas el termini comença a comptar des que JOIERIA RIERA rep l'import de la comanda.

JOIERIA RIERA gestionarà la seva comanda perquè el rebi en un termini màxim de 48h. Li preguem tingui en compte aquest punt a l'hora d'efectuar les seves comandes. Per especificar una data o horari en concret, si us plau, contacti amb el nostre equip info@joieriariera.com.

JOIERIA RIERA farà tots els esforços per tal de, com si s'escau. a través de l'operador logístic, efectuar els lliuraments en la data prevista, oferta o confirmada. No obstant això, no respondrà per errades en el compliment de la data de lliurament sempre que sigui per causes fora del seu control o alienes a JOIERIA RIERA (com ara desastres naturals, incendis, inundacions etc.) i en el cas que el sol·licitant no es trobi al seu domicili.

Al lliurament de la mercaderia, el client haurà d'identificar i signar l'albarà de lliurament donant la seva conformitat al lliurament efectuat.

Per esmenar qualsevol error en el lliurament, és condició indispensable que es faci constar en l'apartat d'observacions de l'albarà de lliurament del transportista qualsevol incidència respecte a la mercaderia rebuda o el seu embalatge. També és imprescindible que es comuniqui a JOIERIA RIERA aquesta incidència en el termini màxim de 24 hores. Igualment haurà de confirmar la integritat del precinte de la peça.

Condicions de recollida en botiga:

En el cas de recollida en botiga, es disposa de 5 dies hàbils per a la recollida del mateix, en cas contrari es considerarà que no interessa i es tornarà a posar a la venda.

El cliente debe acudir al punto de venta seleccionado al formalizar el pedido e identificarse con el DNI o pasaporte original en vigor y mostrar el justificante de compra.

Si el cliente desea que los productos sean retirados por un tercero deberá notificarlo por correo electrónico junto a una autorización firmada que contenga los datos completos del cliente y de la persona a la que desea autorizar (Nombre, apellidos, número de DNI o Pasaporte).

4.1. ENVIOS A EUROPA (FRANCIA)

ENVIOS A FRANÇA AMB LA COMPANYIA NACEX 15,50 €

JOIERIA RIERA ASUMIRA ELS PORTS A PARTIR DE COMPRES SUPERIORS A 119 €

EL TERMINI NORMAL DE LLIURAMENT SERÀ DE 2 A 3 DIES HÀBILS (PODENT SER EN OCASIONS UN MÀXIM DE 4DIAS)

MÈTODES DE PAGAMENT

Els mètodes de pagament utilitzats per JOIERIA RIERA són els següents:

- Transferència Bancària

- Paypal

- Targeta de crèdit/dèbit

Per a qualsevol reclamació o suggeriment els clients poden dirigir-se a:

Per correu electrònic info@joieriariera.com o bé, mitjançant un escrit dirigit a R.M. JOIERS S.L. a C /. Rbla. Sant Esteve, 10 (08291 Ripollet), Barcelona, acompanyant sempre d'una fotocòpia del seu D.N.I.

TARIFES DE LLIURAMENT

Per compres superiors a 60 € les despeses seran a càrrec de JOIERIA RIERA.

Enviaments a Península el preu és de 7 €.

Enviaments a Balears el preu és de 15 €

A Canàries, Ceuta i Melilla no s'envia.

5. SEGURETAT A LA COMPRA

Durant tots els nostres anys d'experiència en el sector, sempre hem treballat per garantir total seguretat als nostres clients en les seves compres. Des de la nostra botiga on line volem seguir sent sinònim de compra segura. Conseqüentment, només treballem amb companyies líders de mercat.

JOIERIA RIERA utilitza per a tots els productes adquirits a través de la seva botiga virtual un precinte de seguretat numerat amb la finalitat de garantir l'arribada del producte sol • licitat al seu destí, i al mateix temps certificar la qualitat del mateix i la satisfacció del comprador a la seva recepció . Vegi uns exemples a continuació:

6. DESISTIMENT

El termini màxim per realitzar devolucions i exercitar el dret de desistiment sobre la compra exclusivament per a les modalitats Compra On Line és de 14 dies naturals a partir de la recepció de la comanda.

No es podrà exercir el dret de desistiment si: a) es tracta de compra de peces en metalls preciosos subjectes a fluctuació en el mercat; B) no es retorna la peça amb el precinte intacte, i, si escau, embalatge o estoig original i instruccions d'ús i garanties; C) la mercaderia ha estat utilitzada, alterada o si no es troba en perfecte estat; D) en cas que es tracti de peces sol·licitades a mida, personalitzades, gravades o d'acord amb especificacions particulars del client; I) no es remet justificant de compra if) si no s'emplena el document de desistiment que s'adjunta amb l'enviament o no es fa arribar una declaració inequívoca del seu desistiment.

A la recepció del producte, el comprador haurà de verificar l'existència de precinte i, sense retirar-lo, comprovar bé que l'article rebut coincideix amb el sol·licitat. En cas de no ser així podrà exercir el seu dret de desistiment sempre sense desprecintar el producte. Si s'utilitza el mateix o trencar-se el precinte ja no serà possible el desistiment.

7. DEVOLUCIONS

Per realitzar qualsevol devolució disposa d'un sistema ràpid i molt senzill que és el següent:

1. Envieu-nos un mail a info@joieriariera.com per sol·licitar la devolució adjuntant el document de desistiment o declaració inequívoca de desistiment. Acusarem rebut i li assignarem un nombre de devolució. O bé pot trucar-nos al telèfon +34 936.924.099.

Tots els enviaments i devolucions seran realitzats a través de l'empresa de transports NACEX.

2. La devolució d'un producte s'ha de fer en tot cas amb l'embalatge i etiquetatge originals i amb el precinte intacte, convenientment empaquetat en el seu estoig o caixa original i protegit correctament. Inclogui l'embalatge i etiquetatge original juntament amb tots els elements rebuts (article, caixa, factura i, si escau certificat de qualitat). L'article a retornar s'ha de trobar en el mateix estat en què va ser rebut. No s'acceptaran els productes que hagin estat desprecintats o usats, així com danyats o trencats com a resultat de la manca de cura o negligència. Tampoc s'admetrà cap canvi ni devolució en articles gravats o personalitzats.

3. Envieu, en el termini de 14 dies des que comuniqui el seu desistiment, el paquet a JOIERIA RIERA C / Rbla. Sant Esteve 10, 08291 Ripollet (Barcelona), Espanya incloent al costat del remitent el nombre de devolució.

4. Un cop rebut el paquet, procedirem a identificar i verificar l'estat dels productes retornats.

5. Acabada la comprovació enviarem un correu electrònic d'aprovació o el trucarem per telèfon i procedirem a reemborsar l'import de la comanda retornat el pagament s'hagués anticipat, mitjançant transferència al compte de la qual sigui titular i que ens indiqui, en un termini màxim de 14 dies hàbils següents a que haguem estat informats del seu desistiment sempre que s'hagi retornat la comanda en el termini previst en precedent l'apartat 3. Si hi hagués alguna discrepància, ens posaríem en contacte amb el client.

JOIERIA RIERA es reserva el dret d'exigir una indemnització per a compensar els possibles danys soferts per les mercaderies, així com per recuperar les despeses directes ocasionades per la devolució.

 

8. PROTECCIÓ DE DADES

Per realitzar les seves compres a la nostra botiga on line o accedir a determinats serveis, haurà de registrar les seves dades personals i, en cas d'estar interessat en aquesta opció, escollir una contrasenya que li evitarà que, per successives compres, hagi de tornar a emplenar.

En el moment en que vostè es registra al nostre web o realitza una comanda, les seves dades personals, de domicili, i els relatius a la seva forma de pagament, són incorporades a la nostra base de dades, per tal de poder tramitar la seva comanda, així com per enviar informació sobre productes i serveis que puguin ser del seu interès. En qualsevol moment podrà modificar les seves dades de registre (telèfon, canvi de domicili, etc ...) o sol·licitar-nos que li recordem la seva contrasenya si l'ha oblidat.

Les dades identificatives i personals proporcionades via formulari o via e-mail, són confidencials i formaran part dels fitxers titularitat de la societat de R.M. JOIERS, S.L. L'usuari autoritza a JOIERIA RIERA a tractar de forma automatitzada les dades personals amb les finalitats anteriorment descrites.

Les dades introduïdes en els formularis per l'usuari hauran de ser dades veritables, exactes, completes i actuals. En el cas que la persona que entri les dades sigui diferent de la que es vagi a declarar com usuari, s'entendrà que té consentiment exprés de l'usuari per a això i que aquest ens atorga autorització per realitzar el tractament anteriorment descrit. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de l'emplenament del formulari amb dades no autoritzades, falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

Als efectes del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, JOIERIA RIERA informa a l'usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat sota la seva responsabilitat. Així mateix informa sobre la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició segons el que estableix l'esmentada Llei dirigint-se per escrit a R.M. JOIERS S.L. o JOIERIA RIERA, ref. Dades, c / Rbla. Sant Esteve 10, 08291 Ripollet (Barcelona) o mitjançant enviament de correu electrònic a info@joieriariera.com, acompanyant sempre una fotocòpia del seu D.N.I. o document acreditatiu de la seva identitat.

Alhora, amb l'acceptació de la Política de Privacitat, els usuaris autoritzen a R.M. JOIERS S.L. a enviar-los informació comercial, fins i tot per mitjans electrònics (SMS, correu electrònic) respecte de novetats en l'àmbit dels serveis i productes prestats per la mateixa. La comunicació comercial s'identificarà mitjançant la paraula PUBLICITAT a l'inici de l'assumpte de cada missatge enviat via correu electrònic. En el cas que no desitgessin rebre l'esmentada informació n'hi haurà prou amb notificar via e-mail a, info@joieriariera.com en qualsevol moment.

R.M. JOIERS S.L. es reserva el dret de modificar la seva política de confidencialitat i de protecció de dades com a conseqüència d'un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si es produís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta pàgina, on podrà tenir accés a la política actual en matèria de confidencialitat i protecció de dades. En cada cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s'accedeix a la web.

9. RÈGIM JURÍDIC

La legislació aplicable al contingut reflectit dins de la web de JOIERIA RIERA serà l'espanyola sotmetent-se les qüestions relatives a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents a Espanya.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició oa la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les condicions en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

10. CONTACTE

L'usuari pot contactar amb JOIERIA RIERA per a qualsevol qüestió relacionada amb aquesta web mitjançant correu electrònic dirigit a info@joieriariera.com o trucant al telèfon +34.936.924.099. Per a la resolució d'incidències l'usuari haurà de facilitar la seva identitat i dades de contacte.

La utilització de la Web atribueix a qui faci ús d'ella la condició d'usuari, que accepta les presents Condicions de les que ha tingut oportunitat de prendre coneixement.

JOIERIA RIERA

R.M. JOIERS S.L.