Restauració de rellotges

Restaurar un rellotge amb una història única i un valor sentimental inestimable. Si el vostre rellotge ha patit el pas dels anys, necessitareu el millor dels serveis perquè la seva història continuï. El nostre equip i el seu extraordinària mestratge garanteix un treball de restauració fidel al model original. Comptem amb existències de recanvis per a la restauració de rellotges antics, tornant al seu estat original els components més gastats.

FASES D'UN SERVEI DE RESTAURACIÓ COMPLET

01

DESMUNTATGE DE LA CAIXA:

La corretja, cadena o braçalet se separa del rellotge i la caixa es desarma.

taxacio-1.jpg

02

NETEJA DEL MOVIMENT:

El moviment es desmunta i cada component es neteja perfectament en un bany ultrasònic.

taxacio-2.jpg

03

REPOSICIÓ DELS COMPONENTS GASTATS:

Cada component del moviment és meticulosament examinat. Els components gastats se substitueixen per recanvis originals. Per a moviments sense número de sèrie, s'efectua si és possible una actualització tècnica que els adapta a la versió més recent.

taxacio-3.jpg

04

MUNTATGE I LUBRICACIÓ DEL MOVIMENT:

El moviment es torna a muntar meticulosament. El rellotger titulat lubrica els punts de contacte utilitzant tot el seu mestratge i els millors lubricants. Això garanteix el funcionament extraordinari del moviment durant un llarg període.

taxacio-1.jpg

05

AJUSTAMENT DEL MOVIMENT I CONTROL DELS SEUS PARÀMETRES:

La cadència de marxa del moviment s'afina i els paràmetres de funcionament es verifiquen segons l'estricte estàndard de qualitat.

taxacio-2.jpg

06

NETEJA I RENOVACIÓ DE LA CAIXA I BRAÇALET:

La brillantor o matisat de la caixa i el braçalet metàl·lic és hàbilment restaurat, sense alterar la forma original de cada component.

taxacio-3.jpg

07

NETEJA I RENOVACIÓ DE LA CAIXA I BRAÇALET:

La caixa es torna a muntar i es reemplacen totes les juntes que asseguren l'estanquitat. Per això s'utilitza maquinària especialitzada en aquesta sèrie de treballs, lliurant al client un comprovant mitjançant el qual certifica la superació de les proves.

taxacio-3.jpg

EL RESULTAT LI ASSOMBRARÀ!

GARANTIA DEL SERVEI

LI DONEM UNA GARANTIA DE 6 mesos EN CADA INTERVENCIÓ

Us tornem en un estoig especial el vostre rellotge restaurat, juntament amb els documents següents:

  • Un certificat de restauració signat pel nostre rellotger.
  • Fotos de l'abans i del rellotge.
  • Un comprovant d'hermetisme en cas que el rellotge sigui submergible.

Concedim una garantia de sis mesos sobre cada intervenció.

En cas d'un defecte cobert per aquesta garantia, repararem o reemplaçarem, a la nostra elecció i sense costos, tota peça de recanvi i/o corregirem tota intervenció defectuosa identificada com a tal pel nostre servei al client. Aquesta garantia no cobreix el desgast normal per ús ni els danys causats per accident o negligència. Aquesta garantia quedarà invalidada en cas que el rellotge hagi estat manipulat per una altra persona aliena al nostre personal.