Taxació de Joies

Realitzem la taxació i / o valoració de les teves joies

01

Diverses situacions són les possibles, des de gestió d'herències entre diverses persones (repartició equitativa depenent de el valor de les joies i / o l'antiguitat de les mateixes), a informació de quantificar el valor d'aquestes de cara a contractar una assegurança addicional per cobrir aquestes joies.

taxacio-1.jpg

02

Lamentablement ens trobem amb persones que ens comenten que han patit un robatori i no disposen de cap document que acrediti res de les joies sostretes en què la majoria no tenen tiquet de compra, ja que són superiors als 5 anys o més.

taxacio-2.jpg

03

Amb aquest document, podrien justificar el gènere sostret, ja que en les valoracions / taxacions especifiquem detalladament els detalls de cada peça, ja sigui per descripció, pes, gravacions, etc ...

taxacio-3.jpg

04

Moltes vegades quan parlem amb la policia, ens comenten que, una descripció detallada i / o un enregistrament en la peça és suficient per localitzar una joia o rellotge sostret que posteriorment s'ha pogut recuperar en alguna operació anti-droga etc.

taxacio-4.jpg

Per això és tan important disposar d'aquest document o similar ... així com fer la denúncia pertinent a la policia per aclarir això. Aquest servei pot trigar uns dies depenent la quantitat de joies-rellotges a valorar, ja que s'examinen minuciosament les peces.